8 KROKÓW  RIT PODCZAS AKCJI

8 kroków i wskazówek dla zespołów szybkiej interwencji RIT.

1. ZBIERZ INFORMACJE OD KDR

Zbierz informacje od KDR’a o sytuacji pożarowej i podjętych krokach i zamiarach taktycznych. Określ liczbę  ratowników pracujących wewnątrz wraz z ich lokalizacją i przypisanych zadaniach. Te informacje pomogą ci w lokalizowaniu potencjalnie poszkodowanych strażaków. Zapoznaj się i pozostań w kontakcie ze stanowiskiem kontroli czasu pracy strażaków. Podziel obowiązki w zespole, aby każdy z członków wiedział za jaki sprzęt i które czynności będzie odpowiadał.

Zamelduj dowódcy akcji  rozpoczęcie budowy RIT.

(Uwaga! W zespole RIT powinien znaleźć się dowódca tego też zastępu. Podejmowanie decyzji wewnątrz oraz kierowanie zespołem i akcją swojego zespołu w budynku będzie należało właśnie do niego. Na zewnątrz nie potrzebujemy kolejnych dowódców zastępów. Z kolei w zespole RIT warto mieć osobę z doświadczeniem w podejmowaniu decyzji).

2. SKOMPLETUJ SPRZĘT POD POJAZDEM

Równolegle ze zbieraniem informacji od dowódcy akcji, pozostali członkowie RIT powinni skompletować sprzęt pod pojazdem, oraz sprawdzić swoje wyposażenie osobiste, (skontrolować należy; stan powietrza w aparatach powietrznych, potwierdzić prawidłowe działanie masek, stan naładowania latarek i uruchomić sygnalizatory bezruchu). Zwróć też uwagę na ilość przygotowanego sprzętu, zespół RIT ma być szybki i powinien zabrać ze sobą niezbędny sprzęt w określonej sytuacji. Nie oznacza to, aby od razu wyciągać większość wyposażenia z pojazdu. Wiele technik opiera się na tych samych narzędziach połączonych w różnej konfiguracji. Z tego powodu warto wspomóc się za laminowaną listą, aby niczego nie pominąć. Dzięki temu RIT zachowuje jednolity system pracy przy każdym zdarzeniu, zarazem zachowując wysoką skuteczność z niewielkim nakładem sprzętowym.

Wyposażenie do zadań RIT skompletowanie w jednej skrytce (oprócz narzędzi tnących oraz torby PSP R1 które znajdują się po drugiej stronie pojazdu), pomaga w kompletowaniu sprzętu podczas objęcia funkcji asekuracyjnych. W przypadku nie wykonywania zadań RIT, sprzęt wykorzystywany jest do normalnych zadań jak każdy inny.

3. ROZPOZNAJ BUDYNEK

Rozpoznaj budynek 360’, upewnij się o prawidłowym odłączeniu prądu, gazu i wody. Zapoznaj się z terenem akcji, uwzględniając ewentualne drogi dostępu, w miejscach, gdzie pracują strażacy. Omów plan działania z pozostałymi członkami zespołu RIT, dzielcie się uwagami i spostrzeżeniami oraz głośno mówcie o swoich obserwacjach.

(UWAGA! Weź pod uwagę inne drogi dostępu niż główne wejścia. W czasie działań ratowniczo-gaśniczych to nimi poruszać się będą pracujący strażacy. W momencie, gdy dojdzie do wezwania pomocy to tam ruszą też inni ratownicy, w celu udzielenia pomocy poszkodowanemu strażakowi. Przebicie się zespołu RIT w takiej sytuacji może być utrudnione, w dodatku ewakuacja technikami interwencyjnymi może okazać się dużo szybsza np. przez okno).

4. NASŁUCHUJ RUCHU RADIOWEGO

Cały czas nasłuchuj ruchu radiowego, zwracaj uwagę na korespondencję i wyłapuj niebezpieczne sytuacje. Pomoże ci to na ocenę sytuacji oraz określenie lokalizacji pracujących strażaków. Na podstawie korespondencji możesz też  ocenić  postęp prac, wewnętrzną sytuację pożarową, oraz napotkane przeszkody czy niebezpieczeństwa.

5. WYBIERZ MIEJSCE POLA SPRZĘTOWEGO

Na podstawie rozpoznania, zebranych informacji od dowódcy akcji oraz zastanej sytuacji pożarowe i kierunku podejmowanych działań, przenieś sprzęt i zbuduj pole sprzętowe w najdogodniejszym dla twojego zespołu miejscu. Odpal i przepal sprzęt spalinowy, potwierdź tym samym, że nie zawiedzie w momencie, gdy nagle będzie potrzebny. Sprawdź stan powietrza w torbie RIT oraz zostaw zawór odkręcony. Rozwiń niezależną linię gaśniczą z odpowiednim zapasem odcinka, aby móc w sposób szybki i swobodny się z nim przemieszczać. Zgłoś dowódcy akcji osiągnięcie pełnej gotowości przez zespół RIT.

Pamiętaj ! Sprzęt znajdujący się na polu sprzętowym jest tylko i wyłącznie do użytku przez RIT.

(Uwaga! Podczas budowy pola sprzętowego staraj się ustawić je na rogu budynku. Tym sposobem zachowujesz ciągłą obserwację dwóch z czterech stron obiektu).

6.DZIAŁANIA PROAKTYWNE

Po zbudowaniu pola sprzętowego, ponownie dokonaj obejścia budynku całym zespołem. Rozważ sprawienie szybkich drabin, usunięcie krat lub rolet antywłamaniowych i otwieranie zamkniętych drzwi w miejscach, gdzie pracują strażacy. Zabezpiecz napotkane wystające pręty lub odsłonięte studzienki kanalizacyjne, usuń luźne elementy lub poinformuj o swoich obserwacjach kierującego działaniami, aby zlecił to zadanie pracującym już strażakom. W warunkach nocnych możesz oświetlić teren miejsca akcji.

(UWAGA! Drzwi, które zostały otworzone i umożliwiają szybkie wejście lub drogę ucieczki, powinny zostać możliwie przymknięte, aby nie wpłynąć na zmianę ścieżek przepływów).

7.MONITORUJ PRACUJĄCYCH STRAŻAKÓW

Zwracaj uwagę na poziom zabezpieczenia pracujących ratowników. Asekuracje podczas pracy na wysokości, każdorazowo sprawdzaj miejsce, w którym dochodzi dźwięk alarmu sygnalizatora bezruchu, aby wyeliminować potencjalnie poszkodowanego strażaka. Zwracaj uwagę na sytuację niebezpieczne.

8.ZADBAJ O PODMIANĘ ZESPOŁU RIT PO 60 MINUTACH CZUWANIA

Strażacy, którzy pełnią funkcję zespołu RIT, powinni być gotowi do podjęcia akcji ratunkowej w każdej chwili. Dlatego czuwanie i cały proces asekuracji odbywa się w pełnym wyposażeniu. Niestety, czas działa na niekorzyść zespołu, co realnie przekłada się na jego skuteczność. Im dłużej ratownicy pełnią funkcję asekuracyjną, tym bardziej oswajają się sytuacją. Zostaje uśpiona ich czujność, a co za tym idzie, są rozkojarzeni i nie skupiają się na swoim zadaniu, jak miało to miejsce na początku. Przebywanie w pełnym umundurowaniu oraz wyposażeniu na słońcu, mrozie, deszczu czy śniegu także wymuszają konieczność wprowadzenia odpoczynku. Po wytypowaniu kolejnego zespołu przekaż pole sprzętowe, niech ratownicy ponownie przepalą sprzęt i dokonają kontroli za pomocą listy. Następnie udaj się na obejście 360′, przekaż wszystkie swoje uwagi, spostrzeżenia i wykonane czynności kolejnemu zespołowi.

To twoja godzina, aby zregenerować siły. W zależności od pory roku ochładzaj się lub ogrzej, pamiętając o piciu wody. Po upływie 55 minut przygotuj się do podmiany zespołu RIT który podmienił Ciebie.

Wróć do blogaWróć do bloga