Warsztaty tematyczne RIT dla Koła Naukowego Działań Gaśniczych Akademii Pożarniczej

Kolejny raz dane nam było wspólnie pracować z Koło Naukowe Działań Gaśniczych Akademii Pożarniczej – KNDG APoż

Tym razem przeprowadziliśmy warsztaty tematyczne z zakresu RIT (ratowanie strażaków przez strażaków) dla członków koła naukowego z II kompanii szkolnej.

Tematy które zostały poruszone podczas zajęć to; przygotowanie środków ochrony indywidualnej do pracy w środowisku pożarowym, dodatkowe wyposażenie osobiste, zaplątania, pokonywanie wąskich otworów, przygotowanie ratownika do ewakuacji, ewakuacja po schodach, ratowanie strażaka pod którym zarwała się podłoga, ewakuacja strażaka z dachu i okna, ratowanie strażaka z piwnicy, budowa pola sprzętowego oraz jego wybór miejsca , podział obowiązków w zespole RIT, wykorzystanie taśmy, torba RIT wraz z doborem wyposażenia, przeszukanie interwencyjne w działaniach RIT.

Członkowie KNDG podczas zajęć pokazali bardzo wysoki poziom💪🏻

Dziękujemy za zaproszenie, gościnność oraz dalsza współpracę.

Wróć do blogaWróć do bloga