Warsztaty szkoleniowe RIT dla Koła Naukowego Działań Gaśniczych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Warsztaty RIT realizowane dla Koła Naukowego Działań Gaśniczych, na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W odpowiedzi na zaproszenie ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, przeprowadziliśmy warsztaty tematyczne RIT dla członków Koła Naukowego Działań Gaśniczych.

Warsztaty podzielone zostały na dwa etapy; blok teoretyczny oraz blok praktyczny.

Podczas teorii, uczestnicy poznali. Historie oraz ideę powstania projektu GTD, historie i początki RIT’u, sytuacje bezwzględnego wezwania pomocy, algorytm postępowania w sytuacji wezwania pomocy, zadania i budowa rot asekuracyjnych, czynności realizowane przez zespoły szybkiej interwencji, sprzęt wykorzystywany w RIT, standaryzacje wewnętrzne w GTD.

Zajęcia praktyczne, podczas których podchorążowie rotacyjnie, wymieniali się między stacjami, opierały się na; Przygotowaniu do pracy w strefie niebezpiecznej, ubieraniu maski wraz z kominiarką, kontroli przed wejściem (kontroli własnej, kontroli partnera z roty), meldunku o wejściu, niwelowaniu ryzyka zaplątania, metodach oswobadzania się z zaplątania, sposobach pokonywania wąskich i ciasnych otworów w celu samo ratowania ograniczając zdejmowanie aparatu powietrznego, wykorzystywaniu taśmy.

Interwencyjne i doraźne techniki RIT pracując w rotach lub zespołach gdzie wymagane, będzie ratowanie strażaka przez okno, ratowanie strażaka, pod którym zawaliła się podłoga (ratownik nieprzytomny), wydobywanie przytomnego strażaka, pod którym zawaliła się podłoga, ratowanie strażaka z dachu.

Dziękujemy za zaproszenie oraz rewelacyjne przyjęcie.

Wróć do blogaWróć do bloga