Warsztaty Ogniowe

Kolejna wspólne szkolenie GTD oraz Fundacji cfbt.pl

Warsztaty ogniowe, które odbyły się dzięki Ochotnicza Straż Pożarna w Czartkach, bez wątpienia pozostaną uczestnikom oraz samym organizatorom na długo w pamięci.

Strażacy, którzy brali udział w warsztatach pod okiem instruktorów cfbt.pl, szkolili się z zakresu bezpiecznej pracy z panelami fotowoltaicznymi oraz magazynami energii.

Nasi instruktorzy w realnych scenariuszach dnia pierwszego, zademonstrowali budowę stanowiska RIT, podział obowiązków w zastępie asekuracyjnym, technikę interwencyjną podczas ewakuacji porażonego prądem strażaka z dachu, oraz ewakuacji porażonego prądem od falownika strażaka z piwnicy. Elementy nawiązywały do ogólnej tematyki warsztatów, opierającej się na bezpieczeństwie działań ratowników związanych z instalacjami fotowoltaicznymi.

Drugiego dnia przeprowadziliśmy szkolenie wstępne z zakresu szkolenia RIT level 1, natomiast instruktorzy cfbt.pl prowadzili zajęcia gorące w kontenerze pożarowym, poprzedzone nauką operowania prądami wodnymi.

Dziękujemy za wspaniałą atmosferę!

Wróć do blogaWróć do bloga